Які рівні ФА безпечні?

В Європейських рекомендаціях (Key European guidelines for the diagnosis and management of patients with phenylketonuria, The Lancet Diabetes & Endocrinol 2017, від 9 січня 2017 року) читаємо:

«Використовуючи (наявну) інформацію… ми рекомендуємо показник 600 мкмоль/л (10 мг%) в якості верхньої цільової концентрації фенілаланіну в крові для всіх людей, старше 12 років. Проте, Американська колегія медичної генетики та геноміки рекомендує показник 360 мкмоль/л (6 мг%) в якості верхньої цільової концентрації фенілаланіну для дорослих пацієнтів з фенілкетонурією».

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (фенілкетонурія та інші гіперфенілаланінемі), затверджений МОЗ України, визначає, що:

Концентрація ФА в крові протягом усього життя має коливатися в діапазоні 2-6 мг% (або 120-360 мкмоль/л).